Disclaimer

Hoewel bij het ontwikkelen en onderhouden van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet juist is. Ten aanzien van de juistheid kan door Winkelcentrum Marsdijk geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde informatie enig recht worden ontleend.

Bronnen van derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden onderhouden, waarop Marsdijk geen invloed kan uitoefenen. Winkelcentrum Marsdijk draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatiebronnen.

Auteursrecht
Het auteursrecht van alle op deze website aanwezige inhoud en opmaak berust bij Marsdijk in dan wel bij de rechthebbenden, tenzij nadrukkelijk anders vermeld door middel van bijvoorbeeld bronverwijzingen. Het is niet toegestaan om (delen van) deze website te verveelvoudigen en/of openbaar maken en/of anderszins te exploiteren, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Winkelcentrum Marsdijk dan wel de rechthebbenden.

Merkbescherming
Het Winkelcentrum Marsdijk logo en het merk Winkelcentrum Marsdijk zijn gedeponeerde (beeld)merken van Colliers International.